Pahlawan pada jaman dahulu terus berjuang untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

Selamat Hari Pahlawan - 10 November 2016 Ayomaju.info

Selamat Hari Pahlawan – 10 November 2016 Ayomaju.info

Di era digital Рmodern ini, mereka yang terus berjuang untuk memerangi pembodohan juga sebagai Pahlawan.

Perkembangan teknologi telah memunculkan pergeseran. Media massa tumbuh tidak hanya menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan, tetapi telah menjadi kepanjangan tangan pemilik media. Pemberitaan yang dinilai menguntungkan dan memberikan citra positif akan mendapat porsi lebih besar dalam sebuah media massa.

Fenomena ini menunjuk kan semakin berkembangnya peran media massa lebih kompleks pada masa sekarang.

Publik sudah bisa membedakan mana media yang mengabdi kepada rakyat dan mana media yang menjadi corong penguasa. Media-media besar umumnya menjadi corong penguasa, sebagaimana zaman Orde Baru.

Wajar jika kini bermunculan media-media yang dulu disebut “media bawah tanah” (underground media) dengan platform media sosial dan blog.

Media-media mainstream lambat-laun ditinggalkan pembaca jika terus-menerus hanya memainkan sebagai budak kepentingan politik, bukan mengabdi kepada pembaca (publik). Wasalam.

Credit: Romel Tea Media

selamat-hari-pahlawan-10-november-2016